Privātuma politika

Vispārējā informācija

Svydis uzņēmumu grupa ciena Apmeklētāju un Pircēju konfidencialitāti, tādēļ mēs garantējam, ka Jūsu personīgā informācija, kas tiks lietota šajā interneta veikalā, tiks droši uzglabāta. Taču, pirms veicat elektronisko pasūtījumu, lūdzu, izlasiet šos noteikumus, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem.

Svydis uzņēmumu grupa patur tiesības manīt šos Noteikumus, tādēļ Jums tie ir jāizlasa ikreiz, kad Jūs apmeklējat šo interneta veikalu. Izmantojot šī interneta veikala pakalpojumus Jūs apliecināt, ka piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Informācijas vākšana

Mums visi Pircēji ir vienlīdz svarīgi! Neraugoties uz to, tāda veida informācija, kā Jūsu vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs ir nepieciešami, lai mēs varētu apstiprināt Jūsu pasūtījumu, savlaicīgi to sakomplektēt un piegādāt uz Jūsu norādīto adresi.

Mēs neveicam klientu sarakstu reģistrāciju un nenododam informāciju par saviem klientiem trešajām personām, kam nav nekāda sakara ar Jūsu pasūtījumu. Visa Jūsu personīgā informācija, kas ir mūsu rīcībā, paliek pie mums. Mūsu rīcībā šāda veida informācija ir tikai vienam nolūkam – lai sniegtu Jums kvalitatīvas preces un pakalpojumus, lai varētu sazināties ar Jums dažādu jautājumu sakarā par pasūtījumu, lai paziņotu par jaunumiem vai arī par faktūrrēķinu izrakstīšanu utt.

Mēs nesniedzam Jūsu personīgo informāciju citām kompānijām vai fiziskajām personām, izņemot dažus, šeit minētus, gadījumus. Lai veiktu noteiktas nepieciešamas darbības – nosūtītu Jūsu pasūtījumu, ieskaitītu maksājumu saskaņā ar banku kredītkartēm. Visa pircēja personīgā informācija tiek apstrādāta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un noteikumiem. Bez Jūsu piekrišanas Jūsu personīgie dati netiks izmantoti citos nolūkos, kā vien iepriekšminēto iemeslu sakarā, izņemot tādus gadījumus, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie likumi vai noteikumi.

Pircējs, nododot mums savus personīgos datus, piekrīt, ka mēs tos drīkstam izmantot atbilstoši šajā sadaļā aprakstītam veidam.

Datu aizsardzība

Svydis uzņēmumu grupa vienmēr cenšas aizsargāt informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, nesankcionētām izmaiņām, izpaušanu vai iznīcināšanu.

Vērsiet uzmanību, ka mēs nekad nelūgsim Jūs norādīt elektroniskā pasta paroli. Pircējs ir atbildīgs par informācijas un paroles saglabātību. Visi citi Jūsu personīgie dati tiek rūpīgi sargāti, un mēs veicam attiecīgus fiziskus, elektroniskus un pārvaldes pasākumus, attiecībā par ievāktās informācijas aizsardzību.

Konfidencialitātes politikas maiņa

Svydis uzņēmumu grupai ir tiesības mainīt konfidencialitātes politiku. Tālāka mūsu Web servisu izmantošana nozīmē piekrišanas paušanu šiem Noteikumiem. Visas radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Izlīguma nepanākšanas gadījumā, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.