PREČU ATGRIEŠANA UN GARANTIJA

Kvalitatīvu preču atgriešana

SIA „Svydis Latvija” (turpmāk – pārdevēja) pircējiem ir tiesības, nenorādot iemeslus, atgriezt no pārdevēja iegādātās preces 14 kalendāro dienu laikā no preču iegādāšanās dokumenta datuma, ja tas nav pretrunā Lietuvas patērētāju institūta publicētajiem likumiem (vēloties iepazīties ar likumiem, spiediet šeit). Preces, pircēji atgriež, nogādādami tās uz pārdevēja noliktavu, kas atrodas adresē: Dēļu iela 4 – 9, Rīga, LV-1004
Pārdevējs pieņem tikai tās preces, kas ir nesabojātos, oriģinālos iepakojumos un atbilst komplektācijai. Pircējam, atgriežot preci, pārdevējam ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins, kas tika saņemts kopā ar sūtījumu, vai cits dokuments, kas apstiprina preces pirkumu no pārdevēja, elektroniskās tirdzniecības pasūtījuma numurs. Krāsošanas materiāli, kuru metāla iepakojums ir ticis atvērts vai deformēts, kā arī tad, ja ir sabojāta krāsošanas materiālu komplektācija – nav atgriežami. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz pircējam. Tonētām krāsām atgriešanas garantija nav piemērojama.
Saņemot atgriezto preci un novērtējot tās atgriešanai atbilstošo kvalitāti, pārdevējs atgriež pircējam naudu, veicot bankas pārskaitījumu uz pircēja norādīto kontu 10 kalendāro dienu laikā.

Brāķētu vai nepilnas komplektācijas preču atgriešana

Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par brāķētu vai nepilnas komplektācijas preci to var sūtīt pa e-pastu: help@svydis.lv vai vērsties pie apkalpojošā vadītāja.
Iesniedzot sūdzību, pircējam ir jānorāda šāda informācija:
1)  Preces pasūtījuma numurs (elektroniskās tirdzniecības iegādāšanās gadījumā) vai preces iegādāšanās dokumenta kopija;
2)  Kas piegādāja preci un piegādāšanas datums;
3)  Preces brāķa apraksts, vai jānosauc komplektācijā trūkstošā detaļa, un, ja iespējams, jāpievieno brāķa fotogrāfija;
4) Jānorāda, vai vēlas preci apmainīt, papildināt komplektāciju vai vēlas atgūt naudu.
Pārdevējs izskata pretenziju un sniedz atbildi 1–3 kalendāro dienu laikā.

Instrumentu un iekārtu garantija vai preču apkope pēc garantijas termiņa beigām

Pircējs, kurš interesējas par garantiju vai preču apkopi pēc garantijas termiņa beigām, to var izdarīt sūtot elektronisko pastu uz e-pastu:  help@svydis.lv  vai vēršoties pie apkalpojošā vadītāja.
Interesējoties par garantijas apkopi, pircējam ir jāiesniedz šāda informācija:
1)    Preces iegādāšanās dokumenta un garantijas dokumenta kopija;
2)    Preces bojājuma un bojājuma apstākļu apraksts;
3)    Ja prece, kam nepieciešama apkope, ir stacionāra iekārta, ir jānorāda adrese, kur tā atrodas;
4)    Jāinformē par to, kā un kad prece garantijas apkopes veikšanai tiks nogādāta uz pārdevēja noliktavu, kas atrodas adrese: Dēļu iela 4 – 9, Rīga, LV-1004 un jāpiegādā prece uz šo adresi.
Pārdevēja reakcijas laiks uz pircēja pieprasījumu ir 24 stundas, no preces piegādes uz garantijas apkopi brīža.
Garantijas apkopes laiks ir 48 stundas, no bojājuma defekta noteikšanas brīža. Taču, ja bojājumu novēršanai nepieciešami specifiski instrumenti vai iekārtu rezerves detaļas, garantijas apkalpošanas laiks pagarinās par termiņu, kurā rezerves detaļa tiek atsūtīta no ražotāja. Nestandarta rezerves detaļu atsūtīšanas no ražotāja laiks – 21 kalendārā diena, no bojājuma defekta noteikšanas brīža.

Pretenziju iesniegšanas kārtība

Pircējs, kurš vēlas iesniegt tehnisku pretenziju par krāsošanas materiāliem, to var izdarīt pa elektronisko pastu: help@svydis.lv , izsūtot aizpildītu anketu.